W kryzysie, dla bezdomnych i pomoc rzeczowa

Pomoc społeczna najczęściej kojarzy się udzielaniem wsparcia finansowego. Jednak osoby, które zwracają się do państwowych  instytucji pomocowych mogą  skorzystać z również innych form wsparcia, z tak zwanych świadczeń niepieniężnych. W zależności od tego, czego dotyczy trudna sytuacja życiowa, której sami nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć ośrodek pomocy społecznej może zaproponować na przykład pomoc rzeczową, pomoc psychologiczną, pomoc prawną, wsparcie asystenta rodziny, czy udzielić schronienia.      

Pomoc w kryzysie życiowym

W każdym powiecie powinien funkcjonować ośrodek interwencji kryzysowej. Placówki te udzielają pomocy psychologicznej i prawnej osobom, które znalazły się w jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej. Pomoc ta może również polegać na udzieleniu schronienia (np. w przypadkach przemocy w rodzinie).

Pomoc dla osób bezdomnych

Każda gmina jest zobowiązana zapewnić schronienie, posiłek i niezbędne ubranie osobie potrzebującej. Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, który powinien uwzględniać jej sytuację oraz zapewniać szczególne wspieranie osoby aktywnie uczestniczącej w wychodzeniu z bezdomności. Program, stosownie do potrzeb osoby, która ma być nim objęta, może uwzględniać wszelkie środki pomocy, którymi dysponuje ośrodek realizujący program. Osoba bezdomna objęta programem wychodzenia z bezdomności korzysta ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Pomoc rzeczowa: odzież i posiłki

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie potrzebującej osobie lub rodzinie: bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • seminarium
 • Google
 • oblaci
 • fio
 • NIW
 • szip
 • IPS
 • adwokat ewa
 • izba lekarska
 • ralus
 • renovabis
 • Gość Niedzielny
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • weglosmyk
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • zthiu
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC