Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Renta z tytułu niezdolności do pracy i szkoleniowa

W rozdziale omawiamy świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwestie dotyczące renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej oraz dodatku pielęgnacyjnego. 


Podstawy prawne:

  1. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U.2013.1440 tj.  z późn. zm. ).
  2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz.U.04.273.2711). 
  3. Ustawa o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz.U.2013.982 tj. z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznania renty socjalnej (Dz.U.03.170.1656).


Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.