Eksmisja

W tym rozdziale wyjaśniamy tryb postępowania eksmisyjnego czyli kto, kiedy i w jaki sposób może wszcząć postępowanie eksmisyjne oraz co może być powodem wszczęcia tego postępowania. Informujemy również o miejscach, do których może zostać usunięta osoba zobowiązana do opuszczenia dotychczas zajmowanego lokalu w przypadku wykonania eksmisji. 

Najważniejsze informacje na temat procedury licytacji umieściliśmy w rozdziale Licytacja lokalu mieszkalnego


Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2014.150 t.j. z późn.zm.)
 2. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U.2014.101 t.j. z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U.00.80.903 z późn.zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz.U.2013.1443 t.j. z późn.zm.).
 5. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2013.1222 t.j. z późn.zm.).
 6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788 t.j.z poźn.zm.).
 7. Ustawa z dnia 29 lipca 20005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.05.180.1493 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości (Dz.U.2012.11)


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • ralus
 • renovabis
 • adwokat ewa
 • Google
 • zthiu
 • Do Rzeczy
 • oblaci
 • prowincja
 • Non Profit
 • seminarium
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • izba lekarska
 • Gość Niedzielny
 • IPS
 • fio
 • weglosmyk
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • szip
 • NIW
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC