Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Eksmisja

W tym rozdziale wyjaśniamy tryb postępowania eksmisyjnego czyli kto, kiedy i w jaki sposób może wszcząć postępowanie eksmisyjne oraz co może być powodem wszczęcia tego postępowania. Informujemy również o miejscach, do których może zostać usunięta osoba zobowiązana do opuszczenia dotychczas zajmowanego lokalu w przypadku wykonania eksmisji. 

Najważniejsze informacje na temat procedury licytacji umieściliśmy w rozdziale Licytacja lokalu mieszkalnego


Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2014.150 t.j. z późn.zm.)
  2. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U.2014.101 t.j. z późn.zm.)
  3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U.00.80.903 z późn.zm.).
  4. Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz.U.2013.1443 t.j. z późn.zm.).
  5. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2013.1222 t.j. z późn.zm.).
  6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788 t.j.z poźn.zm.).
  7. Ustawa z dnia 29 lipca 20005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.05.180.1493 z późn. zm.).
  8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości (Dz.U.2012.11)


Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.