Nowy właściciel lokalu, co z najemcą?

Jeśli w trakcie trwania najmu lokalu mieszkalnego właściciel sprzeda lokal mieszkalny, to nabywca lokalu wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy i umowa najmu nadal trwa. Zasady w niej określone obowiązują nowego właściciela.  

Nie jest w związku z tym konieczne zawieranie aneksów do umowy najmu "aktualizujących" oznaczenie stron umowy najmu - skutek wstąpienia nabywcy w stosunek najmu następuje bowiem z mocy prawa. Natomiast zawarcie takiego aneksu, którego jedyną treścią będzie „aktualizacja”  oznaczenia strony wynajmującej, nie niesie dla najemcy żadnych zagrożeń - tego typu aneks ma jedynie charakter porządkujący. 

Należy jednak bardzo uważnie zapoznać się z przedstawionym do podpisu dokumentem, ponieważ w praktyce zdarza się, że:

 • aneks do umowy najmu zaproponowany przez nowego właściciela lokalu mieszkalnego zawiera również innego rodzaju bardzo istotne, niekorzystne dla najemcy zmiany treści umowy najmu- np. ustalenie wyższej stawki czynszu, zmiana okresu trwania umowy najmu z umowy na zawartej na  czas nieoznaczony na umowę zawartą na czas oznaczony, skrócenie umowy okresu trwania umowy najmu zawartej na czas oznaczony.
 • nowy właściciel twierdzi, że trzeba zawrzeć nową umowę najmu, gdyż wobec sprzedaży mieszkania poprzednia umowa najmu wygasła – a nowa umowa najmu jest mniej korzystna dla najemcy np. z uwagi na wyższy czynsz, zmianę okresu trwania umowy najmu z umowy na zawartej na czas nieoznaczony umowę zawartą na czas oznaczony, skrócenie umowy okresu trwania umowy najmu zawartej na czas oznaczony.

W powyższych sytuacjach, najemca nie powinien podpisywać aneksu do umowy najmu/nowej umowy najmu (chyba że w pełni świadomie z jakichś powodów zgadza się na zmianę warunków umowy najmu na mniej korzystne). Jeśli bowiem nowy właściciel chce np. podwyższyć czynsz – to powinien wypowiedzieć najemcy stawkę czynszu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie praw lokatorów, a najemca w określonych w ustawie przypadkach może tą podwyżkę zakwestionować (czytaj dział Podwyżka czynszu); jeśli chce rozwiązać umowę najmu w celu zamieszkania w zakupionym mieszkaniu – to powinien zastosować terminy wypowiedzenia określone w w/w ustawie (pół roczny lub trzyletni okres wypowiedzenia, w zależności od tego, czy dostarcza najemcy lokal zamienny czy też najemca ma tytuł prawny do innego lokalu).

Jeśli natomiast najemca w sposób nieprzemyślany, pod wpływem błędu czy nawet nacisków, zawrze z nowym właścicielem aneks do umowy najmu lokalu mieszkalnego lub nową umowę najmu z niekorzystnymi dla niego zmianami – może podjąć próbę uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu; uprawnienie do uchylenia się wygasa z upływem roku od jego wykrycia. Jeśli najemca chciałby skorzystać z tej możliwości, wskazana jest konsultacja prawna.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • NIW
 • fio
 • izba lekarska
 • oblaci
 • weglosmyk
 • seminarium
 • Do Rzeczy
 • prowincja
 • adwokat ewa
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • IPS
 • Non Profit
 • ralus
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • szip
 • Google
 • Gość Niedzielny
 • zthiu
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC