Opiekunie nie idź na emeryturę

Są opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy zrezygnowali ze świadczenia pielęgnacyjnego, sądząc, że muszą przejść na emeryturę, często groszową. Nie musieli tego robić. To skutek bałaganu w przepisach oraz błędów urzędników. Poznaj historię Marii. Wygraliśmy dla niej sprawę w sądzie. Ma szansę na przywrócenie świadczenia pielęgnacyjnego. 

Maria – heroiczna mama

Maria od 40 lat opiekuje się córką Zofią. Zofia jest osobą z poważną niepełnosprawnością intelektualną. Zachorowała także na złośliwy nowotwór. Były przerzuty do węzłów chłonnych, operacja i długie onkologiczne leczenie. Mimo swoich 40 lat jest Zosią, bezbronną i zupełnie zależną od bliskich. Trudno sobie wyobrazić trud rodzica niepełnosprawnego dziecka, który nie ma kiedy odpocząć. Pracuje 24 godziny na dobę. I martwi się. Czy podoła? Czy będą mieli z czego żyć? Co będzie z dzieckiem, gdy rodzice umrą? 

 

WPŁACAM DARdla-dzieci.org.plDrogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na bezpłatne poradnictwo obywatelskie dla osób w kryzysowej sytuacji życiowej oraz rzecznictwo praw. Dziękujemy!

 

Urzędnicy wprowadzili w błąd

Gdy zbliżały się 60. urodziny Marii, poszła zapytać urzędników ośrodka pomocy społecznej czy może nadal pobierać świadczenie pielęgnacyjne, czy ma przejść na emeryturę. Urzędnicy zalecili, aby przeszła na emeryturę. Zasugerowali, że jeśli nadal będzie pobierać świadczenie, to pieniądze będą uznane za nienależnie pobrane i będzie musiała je zwrócić. 
 
Wystraszona mama złożyła wniosek do ZUS o emeryturę. Kwotę świadczenia - dziś to jest 1971 zł – zastąpiło 880 zł. Skutki dla rodziny były dramatyczne. Niestety po czasie Maria zorientowała się, że urzędnicy wprowadzili ją w błąd. 
Teraz miała wyżyć i zabezpieczyć dziecko z malutkiej emerytury. Trudno nawet opisać jej poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. Mimo wielu prób zmiany sytuacji nie udało się naszej bohaterce wygrać samodzielnie z systemem. 4 lata, które w całości mogła poświęcić rodzinie, straciła na korespondencję z urzędami. Na szczęście trafiła do SPES. 
 

Kamil i jego rodzina dostaną upragnione mieszkanie z miasta po interwencji SPES w sądzie. Prezydent Krakowa opierał się przed tym 8 lat. Przeczytaj na stronie: Ich salon jest szpitalną saląPrzełom w sprawie – SPES wygrywa w sądzie 

Maria zgłosiła się do nas po pomoc. Takich spraw trafia do nas wiele, więc zespół programów rzecznictwa i interwencji prawnej Stowarzyszenia SPES dobrze wiedział, co trzeba zrobić. 
 
Złóż wniosek o świadczenie pielęgnacyjne – dostaniesz decyzję odmowną – masz 14 dni na odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które my napiszemy. Jeśli odmówią, pójdziemy do sądu. - brzmiały nasze wytyczne.
 
Scenariusz sprawdził się w 100%. Przygotowaliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której przytoczyliśmy korzystne wyroki sądów w podobnych sprawach oraz opisaliśmy naruszenie konstytucyjnych zasad:
 
 • równości wobec prawa
 • sprawiedliwości społecznej
 • obowiązku udzielania szczególnej pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i społecznej i osobom niepełnosprawnym
Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał nam rację. Wyrok się uprawomocnił.

System wsparcia opiekunów wymaga naprawy

Opiekunowie są nierówno traktowani, jak chodzi o wysokość uzyskiwanych przez nich świadczeń. Część z nich bowiem przeszła na wcześniejszą emeryturę w czasach gdy jeszcze nie było pomocy finansowej dla opiekunów. Cześć z nich ma groszowe emerytury. Część ma prawo do świadczenia pomimo pobierania renty. Są też tacy jak nasza bohaterka, którzy zostali wprowadzeni w błąd i zrezygnowali ze świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz emerytury. 
Dziś korzystniejsze jest dla emeryta-opiekuna pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.
 
Jednak przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych im to uniemożliwiają. Zgodnie z ustawą  świadczenie pielęgnacyjne należy się tylko  wtedy,  gdy opiekun całkowicie zrezygnuje z aktywności zawodowej, a także nie pobiera któregoś ze świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym. Jedynie renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy nie jest przeszkodą do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
 


Sądy coraz bardziej „ludzkie”

Niekiedy sprawy rozstrzygane są dopiero sądownie. I tu jest światełko w tunelu, bo wyroki coraz częściej na pierwszym miejscu stawiają potrzeby i dobro konkretnego człowieka. To cieszy. Nie zmienia to faktu, że rozdźwięk między decyzjami sędziów a decyzjami urzędników, którzy nader często dosłownie interpretują przepisy, powoduje chaos i prowadzi do błędnych decyzji. 
 
Dochodzi do sytuacji, w których wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie mają znaczenia przy interpretowaniu prawa przez urzędnika, bo ustawodawca nie zdążył jeszcze wprowadzić odpowiednich zmian w ustawie. Linia orzecznicza jest niejednolita, tzn. że osoby w takiej samej sytuacji, mogą uzyskać różne decyzje. 
 
Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy naszej bohaterki (korzystny wyrok nie oznacza jeszcze, że otrzyma świadczenie). Jednak nie tylko o nią tu chodzi. Naszym celem jest zmiana systemowa. Chodzi o taką konstrukcję prawa socjalnego, że nikt nie będzie miał najmniejszych wątpliwości w jego rozumieniu i stosowaniu. Poznaj naszą inicjatywę ustawodawczą
 
Szczegółowy opis sprawy znajdziesz na stronie: Świadczenie pielęgnacyjne a emerytura 
 

Oferta pomocy SPES jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

 

 
 • Gość Niedzielny
 • Google
 • renovabis
 • weglosmyk
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • seminarium
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • adwokat ewa
 • izba lekarska
 • NIW
 • szip
 • Non Profit
 • fio
 • IPS
 • oblaci
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • zthiu
 • ralus
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC