Przerwa na karmienie dziecka

Przerwy w pracy na karmienie przysługują pracownicom karmiącym dziecko piersią.

Na żądanie pracodawcy karmiąca mama, jest zobowiązana przedstawić stosowne zaświadczenie lekarza.

W przepisach nie ustalono maksymalnej granicy wieku dziecka, które może być karmione piersią.  Prawo to przysługuje tak długo, jak długo istnieje taka konieczność.

Jeżeli pracownica karmi jedno dziecko, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, a gdy karmi więcej niż jedno dziecko korzysta z dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Na wniosek karmiącej przerwy mogą być udzielane łącznie, co daje możliwość kumulowania przerw i rozpoczynania pracy później albo kończenia wcześniej.

Przerwy na karmienie dziecka piersią są wliczane do czasu pracy.

Koniecznym warunkiem nabycia prawa do przerw w pracy z tego tytułu, wliczanych do czasu pracy, jest wykonywanie pracy, przez co najmniej cztery godziny dziennie. Osobie zatrudnionej krócej niż cztery godziny na dobę przerwy na karmienie piersią nie przysługują. Jeżeli pracownica nie pracuje dziennie dłużej niż sześć godzin, przysługuje jej tylko jedna, półgodzinna lub 45 minutowa przerwa na karmienie.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Non Profit
 • NIW
 • Gość Niedzielny
 • IPS
 • weglosmyk
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Do Rzeczy
 • adwokat ewa
 • renovabis
 • fio
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • izba lekarska
 • zthiu
 • szip
 • ralus
 • Google
 • oblaci
 • prowincja
 • seminarium
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC