Menu podstrony Twoje Prawa

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje ona niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie i bez względu na wiek dzieci.

O Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny przyznawaną w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych mogą ubiegać się:  rodziny wielodzietne (w tym rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka), w których  rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – niezależnie od aktualnego wieku dzieci.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokość zniżek jest dostępna na stronie: rodzina.gov.pl. i aktualizowana jest na bieżąco. Zniżki przysługujące na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny są niezależne od zniżek przysługujących w ramach programów samorządowych.

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta, bez względu na to, czy są małżeństwem. Z Karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców. Rodzic, który nabył uprawnienia do korzystania z Karty, zachowuje je dożywotnio, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, a na utrzymaniu w rodzinie pozostało mniej niż troje dzieci.

Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia do korzystania z Karty, traci je wówczas, gdy uprawnienia do korzystania z Karty utracił  rodzic jak i wówczas, gdy małżeństwo z rodzicem zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione.

Dzieci natomiast mogą korzystać z Karty do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności nie ma ograniczeń wiekowych korzystania z Karty.

Wniosek o wydanie karty należy zgłosić w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W Urzędach  Gmin i Miast można uzyskać informację o instytucjach, które zajmują się wydawaniem kart na danym terenie. Do tych instytucji należy złożyć wniosek. Formularze wniosku są do pobrania na stronach internetowych Urzędów Gmin/Miast oraz w instytucjach zajmujących się wydawaniem kart.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • szip
 • Google
 • renovabis
 • prowincja
 • Gość Niedzielny
 • zthiu
 • ralus
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • seminarium
 • IPS
 • weglosmyk
 • izba lekarska
 • oblaci
 • fio
 • Non Profit
 • Do Rzeczy
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • NIW
 • adwokat ewa
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC