Zasiłek opiekuńczy

Pracownikowi i innym osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa przysługuje prawo do zwolnienia od wykonywania pracy, z prawem do zasiłku opiekuńczego -  z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Jak chodzi o prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem – informacje w dziale Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem

Za członków rodziny  uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny przysługuje nie dłużej niż przez okres 14 dni w roku kalendarzowym.

Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku, która jest obliczana w taki sam sposób jak podstawa wymiaru innych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, np. chorobowego czy macierzyńskiego.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza pracownikiem są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny.



Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • prowincja
 • Gość Niedzielny
 • ralus
 • Google
 • Do Rzeczy
 • izba lekarska
 • renovabis
 • asystentpit
 • pooooo
 • niw
 • fio
 • szip
 • seminarium
 • adwokat ewa
 • weglosmyk
 • Non Profit
 • IPS
 • zthiu
 • oblaci
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC