Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2013-07-05

Aktualizacja poradnika „Twoje Prawa” (05.07.2013 r.)

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa z dnia 05.07.2013 r. uwzględnia w naszej ocenie stan prawny na dzień 01.07.2013 r.

Zakres zmian

Pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która weszła w życie 11 maja 2013, wprowadza zmiany dotyczące ustalania dochodu uprawniającego do zasiłku stałego. Dotychczas do dochodu osoby ubiegającej się o zasiłek stały były wliczane zasiłki okresowe. Obecnie nie będą one brane pod uwagę przy przyznawaniu tego świadczenia.

Majowa nowelizacja reguluje również kwestię wywiadów środowiskowych. Zgodnie z nią niewyrażenie zgody, przez osoby lub rodziny ubiegająca się o świadczenia z pomocy społecznej, bądź też korzystające już ze świadczeń, na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub na jego aktualizację stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o jego przyznaniu lub też wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Uprawnienia i Ulgi

Osoby niepełnosprawne korzystające na co dzień z pomocy Psa przewodnika mogą z nim wchodzić nie tylko, jak dotychczas, do obiektów użyteczności publicznej ale również do parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz na plaże i kąpieliska. Przywilej ten wprowadziła nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która weszła w życie 1 lutego 2012 r.

Zadłużenia

Wprowadziliśmy nowy dział sądowy nakaz zapłaty, w którym wyjaśniamy tryb postępowania w sprawie wydania dłużnikowi sądowego nakazu zapłaty oraz informujemy o terminach w jakich dłużnik może się do niego ustosunkować.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • fio
 • NIW
 • renovabis
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • ralus
 • Google
 • weglosmyk
 • zthiu
 • IPS
 • izba lekarska
 • Gość Niedzielny
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • oblaci
 • seminarium
 • szip
 • Non Profit
 • adwokat ewa
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC