Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2019-04-21

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa z dnia 21 kwietnia 2019 r. uwzględnia w naszej ocenie obecny stan prawny.

Zakres zmian

Prawa lokatora i dodatek mieszkaniowy

Mieszkanie z  zasobów gminy

Eksmisja 

Słowniczek

Pomieszczenia dla osób eksmitowanych i terminy wykonywania eksmisji

W dniu w 21 kwietnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – która w szczególności określa nowe zasady najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, rozszerza możliwość wypowiedzenia stosunku najmu, precyzuje rodzaj opłat, z tytułu których zaległości mogą być podstawą wypowiedzenia najmu, w miejsce ‘lokalu socjalnego’ wprowadza pojęcie najmu socjalnego lokalu, umożliwia przyznanie w wyroku eksmisyjnym osobie która samowolnie zajęła lokal, uprawnienia do najmu socjalnego lokalu, daje osobie eksmitowanej prawo do zakwestionowania prawidłowości oferty umowy najmu socjalnego lokalu złożonej przez gminę, wyklucza eksmisję do noclegowni czy schroniska dla bezdomnych tych osób, którym przysługuje uprawnienie do pomieszczenia tymczasowego.

Prawa lokatora i dodatek mieszkaniowy

Wypowiedzenie najemcy stosunku najmu (nowy dział)

W nowym dziale informujemy, w jakich przypadkach właściciel lokalu mieszkalnego ma prawo wypowiedzieć najemcy stosunek najmu.

Nowy właściciel lokalu, co z najemcą? (nowy dział)

Do Ośrodka Poradnictwa SPES często trafiają najemcy lokali mieszkalnych zgłaszający problemy i wątpliwości w związku z nabyciem ich mieszkania przez nowego właściciela – informujemy o sytuacji prawnej takiego najemcy i zalecamy ostrożność przy podpisywaniu aneksów/umów z nowym właścicielem.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Fundacja Nasza Szkoła
 • ralus
 • Google
 • renovabis
 • adwokat ewa
 • weglosmyk
 • zthiu
 • Non Profit
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • izba lekarska
 • Gość Niedzielny
 • fio
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • seminarium
 • NIW
 • oblaci
 • szip
 • IPS
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC